ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία «ALL IN A BOX ΙΚΕ» έχει καθιερώσει ως υποχρέωση της την επίτευξη και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, για όλα τα προϊόντα της. Τα πρότυπα αυτά ικανοποιούν τις αρχές και τις απαιτήσεις των πλέον σύγχρονων και αποδεκτών εφαρμογών και πρακτικών με προσανατολισμό και στόχο πρωτίστως την ΥΓΙΕΙΝΗ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ των τροφίμων, την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ των πελατών και δευτερευόντως την ορθή οικονομική διαχείριση.

Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών έχουν θεσπισθεί και εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες (ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP) που διασφαλίζουν ότι μόνο τα αποδεκτά προϊόντα από άποψη ποιότητας και ασφάλειας, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, διατίθενται στην αγορά.

 

Οι επιμέρους στόχοι της Εταιρίας ως προς την ποιότητα, την υγιεινή και ασφάλεια έχουν σαφώς οριστεί και είναι:

  • Η παροχή προϊόντων με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές.
  • Η χρήση των πλέον προηγμένων τεχνολογικά μεθόδων για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων με σταθερή βελτίωση της ποιότητας και εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας τους.
  • Η εξασφάλιση συνθηκών που εγγυώνται την υγιεινή και ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων.
  • Η εκπαίδευση και προσήλωση όλων των εργαζομένων στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας εργασίας και της ασφάλειας των προϊόντων.
  • Η προσαρμογή των προμηθευτών στις προσυμφωνημένες ποιοτικές ή τεχνικές προδιαγραφές, στους οικονομικούς όρους και στους προκαθορισμένους χρόνους παράδοσης των πρώτων υλών.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της πολιτικής της εταιρίας είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό. Η ευαισθητοποίηση για την ποιότητα την επαγγελματική υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων είναι ευθύνη όλων στην εταιρία. Η παρασκευή ασφαλών τροφίμων και το καλό όνομα της εταιρίας είναι άμεσο αποτέλεσμα των καθημερινών ενεργειών του προσωπικού. Αυτή η πολιτική αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Όσο αφορά το προσωπικό, η εταιρία φιλοδοξεί να του προσφέρει συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον ασφαλές και ευχάριστο που να μην ικανοποιεί απλώς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αλλά να αποτελεί και κίνητρο για αφοσίωση στο καθήκον και αγάπη για τη δουλειά.

Με εκτίμηση,
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Τηλέφωνο: 210 27 77 325

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ & ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ελάχιστη Παραγγελία ανά Περιοχή

ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Δευτέρα – Παρασκευή: 11:00-22:30

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Δευτέρα – Παρασκευή: μέχρι τις 22.00