Όροι και Προϋποθέσεις

1. Καλωσόρισμα στην Ιστοσελίδα μας και γενικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα και τη μεταξύ μας συναλλαγή

1.1. Σας καλωσορίζουμε θερμά στην ιστοσελίδα www.marathos.gr (στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα»), μια ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί από και ταυτόχρονα απευθύνεται σε ανθρώπους που αγαπούν, εμπνέονται και δημιουργούν μέσα από το μαγείρεμα. Η Ιστοσελίδα μας αποτελεί την υλοποίηση μιας καινοτόμας επιχειρηματικής ιδέας, όπου ο κάθε χρήστης μπορεί να εκτελέσει εύκολα, γρήγορα και οικονομικά επιλεγμένες συνταγές, αγοράζοντας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (στο εξής αναφερόμενο ως «ηλεκτρονικό κατάστημα»), ποιοτικά προϊόντα τρίτων προμηθευτών, σε επαρκή ποσότητα (αναλόγως και του αριθμού μερίδων που θα επιλέξει) ώστε να εκτελέσει με επιτυχία τη συνταγή που έχει επιλέξει από την Ιστοσελίδα, ακολουθώντας σαφείς και κατανοητές οδηγίες για την εκτέλεσή της, τις οποίες θα παραλάβει σε έγγραφο μαζί με τα νωπά ή μη προϊόντα που είναι αναγκαία για την εκτέλεσή της (εκτός από τα μαγειρικά σκεύη). Μετά την υποβολή της παραγγελίας και πριν από την αποστολή της στον πελάτη (στο εξής αναφερόμενος ως «πελάτης», «χρήστης») έχουν γίνει από την εταιρεία μας οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εκτέλεση της εκάστοτε συνταγής. Μέσω της Ιστοσελίδας μας πρακτικά εσείς μπορείτε να επιλέξτε τις συνταγές και τις μερίδες που επιθυμείτε να μαγειρέψετε και εμείς αναλαμβάνουμε να αγοράσουμε τα υλικά που χρειάζεστε, να τα μετρήσουμε να τα προετοιμάσουμε και να σας τα παραδώσουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τις περιοχές εντός Αττικής εκτός από τις εξαιρούμενες περιοχές εντός Αττικής οι οποίες υπόκεινται σε επιβάρυνση (και με την επιφύλαξη των ειδικότερων διευθετήσεων παράδοσης του άρθρου 6 κατωτέρω όπου ισχύει η επιπλέον επιβάρυνση των μεταφορικών).

1.2. Ταυτότητα της εταιρείας και κατόχου της Ιστοσελίδας: Κάτοχος της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ALL IN A BOX Ι.Κ.Ε.», με έδρα επί της οδού Άρτης και Αγίου Γεωργίου αρ. 21, Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΚ 143 42, ΑΦΜ: 800608540, ΔΟΥ: Νέας Ιωνίας, τηλ 210 2777325, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@marathos.gr, αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ 131958901000 (στο εξής αναφερόμενη και ως «η εταιρεία», «εμείς» ή «marathos», «marathos.gr»). Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας γρήγορα και αποτελεσματικά για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και τη χρήση της Ιστοσελίδας.

1.3. Η πλοήγηση στην Ιστοσελίδα, η επισκόπηση των προτεινόμενων συνταγών ή πιάτων (στο εξής «συνταγές» ή «πιάτα»), και η πρόσβαση στα προϊόντα ή τρόφιμα (στο εξής αναφερόμενα ως «προϊόντα» ή «τρόφιμα»), καθώς και η χρήση των συνταγών και υποβολή παραγγελιών κκαι η διενέργεια των αγοραπωλησιών προϊόντων, υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (στο εξής αναφερόμενοι ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Όταν ο χρήστης πλοηγείται στην Ιστοσελίδα ή/και προβαίνει σε αγοραπωλησίες προϊόντων, αποδέχεται όλους τους τρέχοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, καθώς και τις κατά καιρούς ενημερώσεις τους οι οποίες διέπουν την μεταξύ μας σχέση. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί ή διατηρεί επιφυλάξεις για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας απέχοντας όμως από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και χρήση αυτής καθώς και από τη διενέργεια παραγγελιών και αγορών αλλιώς η αποδοχή όλων των όρων από το χρήστη είναι ανεπιφύλακτη.

1.4. Σας καλούμε να επισκέπτεστε συστηματικά αυτή την ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις στους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Εξυπακούεται ότι η τυχόν τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη υποβάλλει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή τηλεφωνικά, αλλά ισχύει για μελλοντικές παραγγελίες και αγορές. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη/καταναλωτή της Ιστοσελίδας (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών καθώς επίσης και να περιορίζεται η πρόσβαση σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής ή/και μέρος αυτής να γίνει συνδρομητικό ή με άλλο τρόπο να λειτουργεί και να παρέχεται στους χρήστες επ’ αμοιβής. Επίσης η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά μέρος ή το σύνολο της Ιστοσελίδας, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία της οποτεδήποτε, αζημίως, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα επιτρέπεται υπό τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος οποτεδήποτε και αζημίως να τροποποιεί τον τρόπο λειτουργίας της Ιστοσελίδας, να αφαιρέσει ή να αλλάξει τα προϊόντα ή τις συνταγές καθώς και να προβαίνει σε οποιαδήποτε μεταβολή επί του λειτουργικού ή επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας της Ιστοσελίδας η οποία δεν κατονομάζεται ρητώς στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημέρωση ή συγκατάθεση του χρήστη.

1.5. Η υποβολή παραγγελίας είναι δυνατή μόνο για τους χρήστες που θα εγγραφούν ως μέλη μας. Παρόλ’ αυτά η περιήγηση του επισκέπτη στην Ιστοσελίδα μας είναι δυνατή και χωρίς την εγγραφή του ως μέλος. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις έχουν εφαρμογή οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις.

2. Λίγα λόγια για τις συνταγές που μπορείτε να εκτελέσετε μέσω της Ιστοσελίδας μας

2.1. H Ιστοσελίδα μας παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει μεταξύ των προσφερόμενων στην Ιστοσελίδα συνταγών, και στη συνέχεια να αγοράσει και να παραλάβει σε κατάλληλη ποσότητα τα συγκεκριμένα νωπά ή μη τρόφιμα/προϊόντα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της συνταγής τα οποία έχουν αγοραστεί για λογαριασμό του από την εταιρεία μας από τρίτους προμηθευτές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση της τις προς εκτέλεση συνταγές καθώς και τα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτές προϊόντα που προβάλλει στην Ιστοσελίδα της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει τις συνταγές και τα προϊόντα καθώς και τους προμηθευτές από τους οποίους αγοράζει τα προϊόντα/ τρόφιμα οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ομοίως ισχύει και για τις εμφανιζόμενες τιμές, τα εκπτωτικά κουπόνια και τις τυχόν προσφορές τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας.

2.2. Η εταιρεία δημοσιεύει και θέτει στη διάθεση των χρηστών προς επιλογή τους, συνταγές πιάτων που έχει εκπονήσει με συνεργάτες της σεφ και διατροφολόγους και στη συνέχεια αγοράζει τα προϊόντα- τρόφιμα που απαιτούνται για την εκτέλεση της συνταγής και προβαίνει για λογαριασμό του χρήστη στις προπαρασκευαστικές ενέργειες (πλύσιμο, ζύγισμα, καθάρισμα και τεμαχισμός) και αποστολή τους στο χρήστη προκειμένου να είναι έτοιμα για μαγείρεμα από αυτόν. To marathos.gr δεν παράγει το ίδιο τα προϊόντα τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση των συνταγών. To marathos.gr προβαίνει αποκλειστικά σε αγορά και αποστολή στον χρήστη των τροφίμων που απαιτούνται σε ποσότητα επαρκή αναλόγως του αριθμού των μερίδων που έχει επιλέξει ο χρήστης, προκειμένου να εκτελέσει την επιλεχθείσα συνταγή, η οποία αποστέλλεται στον χρήστη μαζί με τα τρόφιμα. Παρόλο που το marathos.gr καταβάλει κάθε προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού ώστε να προμηθεύεται τα πιο φρέσκα και ποιοτικά τρόφιμα και προϊόντα για την εκτέλεση της συνταγής, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ποιότητα, υγιεινή ή καταλληλότητα αυτών προς κατανάλωση ούτε φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με αυτά. Ομοίως αν και επιδεικνύουμε την απαιτούμενη επιμέλεια ως προς την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για το μαγείρεμα (ζύγισμα, πλύσιμο, τεμαχισμός κτλ) δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρχουν αποκλίσεις σε σχέση με την ποσότητα των προϊόντων/ τροφίμων καθώς και ότι τα προϊόντα θα έχουν καθαριστεί κατάλληλα.

2.3. Κάθε συνταγή που προσθέτετε στο καλάθι σας περιλαμβάνει ποσότητα για 2 μερίδες. Οι σαλάτες που αποστέλλονται έτοιμες προς κατανάλωση πωλούνται μονές.

2.4.Τα φρέσκα τρόφιμα που παραλαμβάνετε έχουν αγοραστεί την ίδια ημέρα από τους επιλεγμένους προμηθευτές μας, για να διατηρηθούν φρέσκα όσο το δυνατόν περισσότερο. Κάνουμε για εσάς την προετοιμασία των υλικών πχ πλύσιμο, καθάρισμα και κόψιμο λαχανικών, μούλιασμα οσπρίων, μαρινάρισμα κρεατικών κλπ έτσι ώστε να είναι το μαγείρεμα για εσάς όσο το δυνατόν πιο απλό και σύντομο.
Στη συνέχεια τα υλικά μεριδοποιούνται, τοποθετούνται σε συσκευασίες κατάλληλες για τρόφιμα και σας αποστέλλονται. Αφού παραλάβετε τα υλικά για τις συνταγές που έχετε παραγγείλει, θα πρέπει να τα τοποθετήσετε απευθείας στο ψυγείο (στις περιπτώσεις των τροφίμων των οποίων η διατήρηση γίνεται στο ψυγείο) ή να τα διατηρήσετε σε κατάλληλες ανάλογα με το προϊόν συνθήκες, μέχρι και 2 ημέρες εώς ότου τα μαγειρέψετε (με επιφύλαξη των προϊόντων που πρέπει να μαγειρευτούν άμεσα). Η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τις συνθήκες συντήρησης/διατήρησης των τροφίμων/προϊόντων από εσάς. Μαζί με τα υλικά παραλαμβάνετε και μια κάρτα με αναλυτικές οδηγίες και φωτογραφίες, βήμα βήμα για την εκτέλεση της κάθε συνταγής.

2.5. Όπως προαναφέρθηκε, ο χρήστης μαζί με τα προϊόντα για την εκτέλεση της συνταγής, παραλαμβάνει σαφείς και επεξηγηματικές οδηγίες για την εκτέλεση της συνταγής. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και οι συνταγές απευθύνονται αποκλειστικά σε καταναλωτές ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών (18 ετών) που έχουν ικανότητα προς δικαιοπραξία και ικανότητα ανάγνωσης. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε ότι κάθε συνταγή δίνεται «ως έχει». Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα της εκτέλεσης των συνταγών, ακόμα και αν ο χρήστης ακολουθεί όλα τα βήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις φωτογραφίες που έχει λάβει από εμάς. Ο χρήστης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για το αποτέλεσμα ή οποιοδήποτε ζήτημα δύναται προκύψει κατά την εκτέλεση μιας συνταγής. Είναι αναγκαίο να λαμβάνετε πάντοτε σοβαρά υπόψη τις πρόσθετες πληροφορίες για κάθε προϊόν/τρόφιμο, είτε αυτές αφορούν τη φύλαξη, κατανάλωση, μαγειρική ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή χρήση του εκάστοτε προϊόντος/τροφίμου καθώς και τις ιδιότητες των συσκευών και των λοιπών εργαλείων που χρησιμοποιείτε για την εκτέλεση των συνταγών.

2.6. Στην Ιστοσελίδα κάτω από κάθε πιάτο, σας παρέχουμε κάποιες βασικές διατροφικές πληροφορίες σε σχέση με το πιάτο αυτό καθώς και απαρίθμηση των προϊόντων του πακέτου. H εταιρεία παρέχει τις πληροφορίες αυτές, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του χρήστη και δεν εγγυάται την ακρίβεια, αλήθεια, αξιοπιστία και εγκυρότητά τους. Επισημαίνουμε ότι η επιλογή των συνταγών καθώς και των προϊόντων που περιλαμβάνονται στα πακέτα έχουν γίνει από εμάς και τους συνεργάτες μας κατά την ελεύθερη επιλογή και κρίση μας, χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι ατομικές ή ειδικότερες διατροφικές ανάγκες ή απαιτήσεις κάθε χρήστη ή τυχόν προβλήματα υγείας (π.χ. αλλεργίες, προβλήματα χοληστερίνης, πίεσης, ζαχάρου, διατροφικές ανάγκες κτλ). Συνεπώς η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την καταλληλότητα του πιάτου ή των περιλαμβανομένων σε αυτό τροφίμων/προϊόντων σε σχέση με την υγεία και τις τυχόν διατροφικές ή άλλες ανάγκες κάθε χρήστη. Κάθε χρήστης προβαίνει στην παραγγελία, αγορά και κατανάλωση των προϊόντων καθώς και στην εκτέλεση των συνταγών με αποκλειστική του ευθύνη.

3.Τρόποι Παραγγελίας- ιδιότητα του πελάτη

3.1.Παραγγελία on line

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα που λειτουργεί μέσω της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμο για να κάνετε εύκολα, ευχάριστα και με ασφάλεια τις αγορές σας 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Τα στάδια ολοκλήρωσης της παραγγελίας αναλύονται ειδικότερα στο άρθρο 4 κατωτέρω ενώ τις διευθετήσεις παράδοσης αγορών, παρακαλώ ανατρέξτε στο άρθρο 6.

3.2. Παραγγελία μέσω τηλεφώνου

Για παραγγελίες μέσω τηλεφώνου παρακαλώ καλέστε στο 210 2777325 τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 09:00 – 17:00 & Σάββατο 09:00 – 15:00. Εκεί μπορείτε να μιλήστε με το τμήμα πωλήσεων του marathos.gr και κάντε τις αγορές σας. Στην περίπτωση παραγγελίας μέσω τηλεφώνου, η ενημέρωση του χρήστη για το κατά προσέγγιση κόστος μεταφοράς των προϊόντων γίνεται τηλεφωνικά σύμφωνα με το άρθρο 4 κατωτέρω.

3.3. Διευκρινίζεται ότι για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις ως

α) καταναλωτής νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα·
β) προμηθευτής: κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του

Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποστολή τιμολογίου τότε λογίζεται ως «προμηθευτής» ενώ σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο και επιθυμεί την αποστολή απόδειξης τότε λογίζεται ως καταναλωτής.

4. Όροι και στάδια ολοκλήρωσης παραγγελιών και σύμβασης

4.1. Υποβάλλοντας μια παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή μέσω τηλεφώνου, συμφωνείτε με την εφαρμογή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι η παρούσα Ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον χρήστη αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο. Σας ενημερώνουμε ότι τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας από τον χρήστη μέχρι την σύναψη της σύμβασης αγοράς μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

i) Με την επιλογή του πιάτου και την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας, εμφανίζεται η συνολική συγκεντρωτική παραγγελία σας που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτής. Στη συνέχεια καλείστε συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της παραγγελίας (στοιχεία χρέωσης, στοιχεία διεύθυνσης παράδοσης, επιλογή του τρόπου πληρωμής και ολοκλήρωση πληρωμής αν γίνει σε αυτό το χρονικό σημείο) και τέλος αφού αποδεχθείτε τους όρους χρήσης, να υποβάλλετε την παραγγελία. Με τον τρόπο αυτό υποβάλλετε πρόταση προς την εταιρεία για την σύναψη σύμβασης για την αποστολή της συνταγής που επιλέξατε και αγοράς και αποστολής των προϊόντων-τροφίμων που απαιτούνται για την εκτέλεσή της.

ii) Με την επιτυχή υποβολή της παραγγελίας λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής της παραγγελίας σας με μετρητά (αντικαταβολή) ή με κάρτα κατά την παράδοση της παραγγελίας τότε θα λάβετε την επιβεβαίωση παραγγελίας βάσει της οποίας θα σας παραδοθούν τα προϊόντα υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής. Η αποστολή του προαναφερθέντος e-mail αποτελεί την αποδοχή εκ μέρους της εταιρείας της υποβληθείσας από εσάς πρότασης για σύναψη σύμβασης και συνεπώς η σύμβαση μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας συνάπτεται μόνον μόλις η εταιρεία αποστείλει το μήνυμα με το οποίο αποδέχεται την προσφορά του χρήστη (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που τα προϊόντα πρόκειται να παραδοθούν με ταξί οπότε ισχύουν τα ειδικότερα προβλεπόμενα κατωτέρω). Στις περιπτώσεις που η παράδοση της παραγγελίας δεν είναι δωρεάν αλλά θα χρησιμοποιηθεί ταξί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 κατωτέρω, η εταιρεία μετά την λήψη της παραγγελίας και την αποστολή του αυτοματοποιημένου επιβεβαιωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα αποστείλει στο χρήστη δεύτερο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα τον ενημερώνει για το κατά προσέγγιση κόστος μεταφοράς της παραγγελίας στη δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης. Η εταιρεία δεν εγγυάται για την ακρίβεια της ενημέρωσης σχετικά με το κόστους μεταφοράς των προϊόντων με ταξί. Η ενημέρωση αυτή γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη, η δε παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς γίνεται από τρίτο αυτοκινητιστή και δεν παρέχεται από την ίδια εταιρεία. Στις περιπτώσεις αυτές (δηλαδή στην περίπτωση αποστολής δεύτερου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ο χρήστης θα πρέπει να απαντήσει εντός 1 ώρας από την αποστολή του προαναφερθέντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι αποδέχεται το κόστος αποστολής της παραγγελίας του μέσω ταξί και μόνο τότε συνάπτεται η σύμβαση μεταξύ εταιρείας και χρήστη και η εταιρεία προχωράει στην εκτέλεση της παραγγελίας. Σε περίπτωση μη απάντησης του χρήστης εντός 1 ώρας από την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τον ενημερώνει σχετικά με το κόστος αποστολής των προϊόντων μέσω ταξί ή αρνητικής απάντησης του, η παραγγελία ακυρώνεται και το ποσό που έχει χρεωθεί επιστρέφεται στο χρήστη. Στην περίπτωση που για τη μεταφορά των προϊόντων θα χρησιμοποιηθεί ταξί, η σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη συνάπτεται με την αποστολή εκ μέρους του χρήστη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο ο χρήστης αποδέχεται το κόστος των μεταφορικών της παραγγελίας με ταξί.

iii) Η εταιρεία προκειμένου να ενημερωθεί για την ικανοποίηση του χρήστη σε σχέση με την εν γένει εκτέλεση της σύμβασης αποστέλλει σε αυτόν σε μεταγενέστερο στάδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει κατά την υποβολή της παραγγελίας.

4.2. Η εταιρεία αποσκοπώντας στη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που υποβάλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή μέσω τρίτου on line παρόχου υπηρεσιών πληρωμών) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.

4.3. Οι τηλεφωνικές παραγγελίες διέπονται επίσης από τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις. Στις τηλεφωνικές παραγγελίες, τυχόν ειδικότεροι όροι της σύμβασης που θα διέπουν την αγορά προϊόντος (ενδεικτικά προθεσμία παράδοσης, ειδικότερες διευθετήσεις πληρωμής κλπ) θα συμφωνούνται στην ειδικότερη επικοινωνία της εταιρείας με τον πελάτη.

4.4. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία σας η εταιρεία θα σας ενημερώσει σχετικά με αποστολή email ή/και τηλεφωνικά.

4.5. Για να συνάψετε σύμβαση αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή δικαιούχος του λογαριασμού viva wallet που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων.

4.6. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας παρέχετε δια της αποδοχής των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να λάβετε ενημέρωση για την εξέλιξη της παραγγελίας και την εν γένει εκτέλεση της σύμβασης.

4.7. Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το προϊόν δεν παραληφθεί από τον πελάτη κατά την συμφωνηθείσα ημέρα παράδοσής του από δική του υπαιτιότητα ή σε περιπτώσεις μη έγκαιρης παράδοσης λόγω συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας.

4.8. Μετάθεση κινδύνου

Μετάθεση κινδύνου
α) Σε περίπτωση που είστε καταναλωτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από εσάς να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από εμάς, ο κίνδυνος μετατίθεται στον πελάτη άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.
β) Σε περίπτωση που είστε προμηθευτής, δεδομένου ότι με την παραγγελία σας αιτείσθε την αποστολή του πράγματος σε τόπο διαφορετικό από την εκπλήρωσης της παροχής, φέρετε την ευθύνη του πράγματος αφότου αυτό παραδοθεί για αποστολή.

4.9. Η σύμβαση θα συναφθεί μόνο στην ελληνική γλώσσα.

5. Τιμές

5.1. Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν το εκάστοτε ισχύον ΦΠΑ ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις αποστολής, στις περιπτώσεις που η αποστολή δεν είναι δωρεάν συμφώνα με το άρθρο 6 κατωτέρω, οι οποίες δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές αλλά υπολογίζονται βάσει της χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας (οδός Άρτης και Αγ. Γεωργίου 21) και της δηλωθείσας διεύθυνσης παράδοσης του χρήστη. Το ύψος των μεταφορικών γνωστοποιείται κατά προσέγγιση στον χρήστη με την αποστολή 2ου ηλεκτρονικού μηνύματος (δηλαδή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθεί το μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας) στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση σύμφωνα με το άρθρο 4.1. ανωτέρω ή τηλεφωνικά στην περίπτωση των τηλεφωνικών παραγγελιών. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν κρατήσεις ή τυχόν παρακρατήσεις που προβλέπονται για οργανισμούς, Αρχές, φορείς κλπ. Επιπλέον, οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν και συνεπώς ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με δαπάνες ή επιβαρύνσεις που απαιτούνται σε περίπτωση καταβολής του τιμήματος σε τράπεζα (προμήθεια της τράπεζας του πελάτη ή/και προμήθεια της τράπεζας της εταιρείας κλπ) ή άλλες επιβαρύνσεις λόγω τραπεζικής συναλλαγής. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων καθώς καθορίζονται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών. Ομοίως η δαπάνη για το κόστος των μεταφορικών σε περίπτωση αποστολής των προϊόντων μέσω ταξί δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων καθώς εξαρτάται από παράγοντες όπως για παράδειγμα η κίνηση, η ακριβής χιλιομετρική απόσταση κτλ.

5.2. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα και ο χρήστης της Ιστοσελίδας το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές των προϊόντων, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις εκπτώσεις ή προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών του marathos, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα.

5.3. Αν και επιδεικνύουμε τη δέουσα επιμέλεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν ανακρίβειες ή σφάλματα. Επιφυλασσόμαστε λοιπόν του δικαιώματος να διορθώνουμε οποιαδήποτε στιγμή τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή ενημερώνουμε πληροφορίες στην Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνείται την εκτέλεση οποιωνδήποτε υποβληθεισών παραγγελιών βάσει πληροφοριών και μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων περιπτώσεων όπως λάθη, ανακρίβειες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τις διευθετήσεις παράδοσης ή πληρωμής.

5.4. Εκπτωτικά κουπόνια, κωδικοί προώθησης, ειδικές προσφορές. Κατά καιρούς, ενδέχεται να ισχύουν ειδικές εκπτώσεις τις τιμές μας ή να προσφέρουμε προωθητικά ή εκπτωτικά κουπόνια τα οποία θα ισχύουν για συγκεκριμένες αγορές που θα πραγματοποιηθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας. Οι προϋποθέσεις χρήσης οποιουδήποτε εκπτωτικού κουπονιού ή κωδικού προώθησης θα προσδιορίζονται κατά το χρόνο έκδοσής τους και θα αναγράφουν ευκρινώς την ημερομηνία λήξης τους. Δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αυτές τις προσφορές σε συνδυασμό με τυχόν άλλη προσφορά. H εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποσύρει οποτεδήποτε μια προσφορά, ένα εκπτωτικό κουπόνι ή έναν κωδικό προώθησης.

6. Διευθετήσεις παράδοσης (χρόνος και τρόπος παράδοσης)

6.1. Χρόνος παράδοσης

Οι παραγγελίες σας παραδίδονται Δευτέρα έως Παρασκευή, 12μμ – 8μμ και Σάββατο 12-5 μμ ενώ μέσω της Ιστοσελίδας σας παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξετε εάν θέλετε να παραλάβετε πρωινές ή απογευματινές ώρες. Οι παραγγελίες παραδίδονται την ίδια ημέρα μόνο εφόσον σταλούν μέχρι τις 5 μμ από Δευτέρα έως Παρασκευή και μέχρι τις 3 μμ το Σάββατο (με την επιφύλαξη παραγγελίας εκτός Αττικής, οπότε μπορεί να υπάρξει ειδικότερη ενημέρωση σε σχέση με τον χρόνο παράδοσης). Οι παραγγελίες που υποβάλλονται από τους χρήστες μετά τις 5μμ θα παραδίδονται την επόμενη ημέρα εκτός και αν εσείς ζητήσετε κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία παράδοσης. Οι παραγγελίες δεν παραδίδονται Κυριακές και επίσημες αργίες. Εάν η παραγγελία σας γίνει το Σάββατο μετά τις 3.00 μμ, η παράδοση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα ή όποια επόμενη ημέρα επιθυμείτε. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το πλαίσιο εντός του οποίο θα παραδοθεί η παραγγελία πριν την οριστικοποίησή της.

6.2. Τρόπος παράδοσης

Α) Παράδοση με μέσα της εταιρείας, χωρίς επιβάρυνση του πελάτη στηv Αττική.

Σας αποστέλλουμε καθημερινά τις παραγγελίες σας χωρίς επιβάρυνση με δικά μας μέσα, σε όλη την Αττική με εξαίρεση τις παρακάτω περιοχές:

Αγία Μαρίνα Αίγινας
Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης
Άγιος Νικόλαος Αναβύσσου
Άγιος Νικόλαος Λούτσας
Αλεποχώρι
Ανάβυσσος
Άνω Νέα Παλάτια
Αρτέμιδα
Αυλάκι
Αυλώνα
Αφίδνες
Αχαρνές
Βαρνάβας
Βίλια
Βραυρώνα
Γαλάζια Ακτή
Γαλατάς Αττικής
Γραμματικό
Δασκαλειό
Ερυθρές
Ζούμπερι
Θυμάρι
Κάλαμος Αττικής
Καλέτζι
Καλλιτεχνούπολη
Καλύβια Θορικού
Καπανδρίτη
Κάτω Σούλι
Κερετέα
Κινέτα
Κόκκινο λιμανάκι
Κουβαράς
Κυψέλη Αίγινας
Λαγονήσι
Λαύριο
Λουτρόπυργος
Μαγούλα
Μάνδρς
Μαραθώνας
Μαρκόπουλο
Μάτι
Μέγαρα
Μέθανα
Μεσσαγρός
Ν Μάκρη
Νέα Παλάτια
Νέος Βουτζάς
Παλαιά Φώκαια
Παλούκια
Πέρδικα
Πολυδένδρι
Πόρος Τροιζηνίας
Πόρτο Ράφτη
Ποταμός Κυθήρων
Σαλαμίνα
Σαρωνίδα
Σελήνια
Σκάλα Ορωπού
Σουβάλα
Σπάτα
Σπέτσες
Συκάμινο
Ύδρα
Χαλκούτσι
Χαμολιά
Ωρωπός

Σε περίπτωση παράδοσης εντός της Αττικής (εκτός από τις εξαιρούμενες περιοχές) με μέσα της εταιρείας, η εταιρία μας λαμβάνει κάθε μέτρο στο πλαίσιο του δυνατού ώστε να παραδώσει την παραγγελία εντός του επιλεγέντος από εσάς χρονικού πλαισίου. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η εταιρία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας. Για τις εξαιρούμενες περιοχές εντός Αττικής, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β κατωτέρω.

Β) Παράδοση με πρόσθετη επιβάρυνση του πελάτη με το κόστος αποστολής για παράδοση με ταξί για τις περιοχές εκτός Αττικής καθώς και για τις εξαιρούμενες κατά τα ανωτέρω περιοχές εντός Αττικής.

Σε περίπτωση που η διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας σας βρίσκεται εκτός των περιοχών δωρεάν παράδοσης (δηλαδή εκτός Αττικής ή σε εξαιρούμενη εντός Αττικής περιοχή), έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε την παραγγελία σας μέσω ταξί, επιβαρυνόμενος όμως το κόστος της μεταφοράς. Το κόστος των μεταφορικών εξαρτάται από την χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της Νέας Φιλαδέλφειας (οδός Άρτης και Αγ. Γεωργίου 21) και της διεύθυνσης παράδοσης του χρήστη καθώς και από μεταβλητούς και απρόβλεπτους εξωτερικούς παράγοντες όπως για παράδειγμα η κίνηση. Για την κατά προσέγγιση ενημέρωση του χρήστη σε σχέση με το κόστος μεταφοράς, όταν αυτή γίνεται μέσω ταξί, ισχύει το άρθρο 4.1 ανωτέρω ή η τηλεφωνική ενημέρωση στην περίπτωση των τηλεφωνικών παραγγελιών. Στις περιπτώσεις παράδοσης των προϊόντων μέσω ταξί, ο χρήστης υποχρεούται να καταβάλλει το ακριβές κόστος των μεταφορικών στον αυτοκινητιστή (οδηγό ταξί) που θα του παραδώσει τα προϊόντα με μετρητά. Η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μεταφορά των προϊόντων με ταξί καθώς αυτή διενεργείται από τρίτο και όχι από την ίδια, η δε εταιρεία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση μεταφοράς. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια του κόστους των μεταφορικών που γνωστοποιήθηκε κατά προσέγγιση στο χρήστη με την αποστολή του 2ου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει σε σχέση με τη μεταφορά του προϊόντος με το ταξί ή με αφορμή αυτή, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στον αυτοκινητιστή τρίτο και όχι στην εταιρεία. Ο αυτοκινητιστής και όχι η εταιρεία φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη μεταφορά των προϊόντων στο χρήστη.

Η παράδοση μέσω ταξί γίνεται μόνο εφόσον για την πληρωμή της παραγγελίας έχει χρησιμοποιηθεί ως τρόπος πληρωμής viva payments μέσω της ιστοσελίδας (με πιστωτική κάρτα μέσω της ιστοσελίδας ή με viva wallet). Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την έγκαιρη παράδοση της παραγγελίας εντός του επιλεγέντος από εσάς χρονικού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχο της.

6.3. Αποποίηση της ευθύνη της εταιρείας σε σχέση με τις διευθετήσεις παράδοσης.
Σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων δύναται να μεταβληθεί χωρίς ευθύνη της εταιρείας καθώς τα προς πώληση προϊόντα/τρόφιμα δεν παράγονται από την ίδια την εταιρεία αλλά από τρίτους παραγωγούς/προμηθευτές. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του χρόνου παράδοσης, θα επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά. Σε περίπτωση που η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μια ορισμένη προθεσμία, η εταιρεία υπογραμμίζει στους πελάτες της ότι πρέπει να επικοινωνούν μαζί της στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@marathos.gr προκειμένου να την ενημερώσουν σχετικά με την ημερομηνία αυτή έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα σε σχέση με προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα ή υπάρχει πιθανότητα προβλήματος για την εμπρόθεσμη παράδοση τους.

7. Διευθετήσεις Πληρωμών

7.1. Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων τρόπων πληρωμής:

α) μέσω πιστωτικής κάρτας (visa, master card, American express, diners club) κατά την παράδοση της παραγγελίας
Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα κατά την παράδοση της παραγγελίας η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου έμπιστου συνεργάτη μας, τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής λαμβάνονται μόνον από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Ο τρόπος αυτός πληρωμής δεν προσφέρεται στις περιπτώσεις που το προϊόν πρόκειται να παραδοθεί μέσω ταξί αλλά μόνο στις περιπτώσεις που το προϊόν θα παραδοθεί με μέσα της εταιρείας.

β) μέσω του τρίτου συνεργαζόμενου on line παρόχου πληρωμών viva payments (είτε με κάρτα είτε με τη χρήση του viva wallet) κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω viva payments, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι υπόκειστε στους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας του συγκεκριμένου on line παρόχου πληρωμών. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις του παρόχου πληρωμών. Η εταιρία μας ουδόλως ευθύνεται για τις πολιτικές και τη λειτουργία του viva payments. Για οποιοδήποτε ζήτημα ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στον πάροχο ηλεκτρονικών πληρωμών.

Αν ο χρήστης/πελάτης επιλέξει να πληρώσει με πιστωτική κάρτα (είτε κατά την παράδοση είτε κατά την υποβολή της παραγγελίας ηλεκτρονικά) ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας πρέπει να είναι παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας έχοντας μαζί του την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά ή στην περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο απαιτείται να έχετε γνωστοποιήσει με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@marathos.gr το γεγονός ότι εξουσιοδοτείται τρίτο πρόσωπο να παραλάβει την παραγγελία στο όνομα και για λογαριασμό του γνωστοποιώντας στην εταιρεία τα πλήρη στοιχεία του προς απόδειξη των οποίων υποχρεούται κατά την παραλαβή να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης κατά την παράδοση δέον εστί να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη πιστωτική κάρτα και τη ταυτότητα του. Εφόσον, πάντως, παρουσιαστεί ενώπιον του μεταφορέα στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει, πρόσωπο το οποίο δηλώσει ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας κατόπιν σχετικής προφορικής εξουσιοδότησής σας, τότε ευλόγως λογίζεται από τον διανομέα ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή.

Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας.

γ) με αντικαταβολή κατά την παράδοση της παραγγελίας στις περιπτώσεις που η παράδοση θα πραγματοποιηθεί μέσα της εταιρείας (δηλαδή εντός Αττικής και όχι στις εξαιρούμενες περιοχές) και επομένως δεν ισχύει στις περιπτώσεις παράδοσης με ταξί. Το επιτρεπτό όριο για την καταβολή του αντιτίμου σε μετρητά είναι αυτό που ορίζεται κάθε φορά από τη νομοθεσία.

δ) Κατάθεση στον ακόλουθο Τραπεζικό λογαριασμό:

Aρ. Λογαριασμού: 6599-135550-44
ΙΒΑΝ: GR13 01715990 0065 9913 5550 044
Δικαιούχος: ALL IN A BOX

Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει την ημέρα που κάνατε την παραγγελία και η αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής θα πρέπει να μας σταλεί μέσω email στο info@marathos.gr την ίδια ημέρα μέχρι τις 5μμ προκειμένου να παραλάβετε την παραγγελία σας την ίδια ημέρα. Στην περίπτωση κατάθεσης του τιμήματος στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ORDER ID της παραγγελίας σας προκειμένου να μπορεί να ταυτοποιηθεί η παραγγελία με την πληρωμή. Σε περίπτωση μη αναγραφής του ORDER ID ή αναγραφής εσφαλμένου ORDER ID, η εταιρεία δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης της πληρωμής με την παραγγελίας και επομένως δύναται να μην μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω την παραγγελία σας.

7.2. Υπογραμμίζουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών μεθόδων πληρωμής για μια παραγγελία.

8. Μη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας για την εκτέλεση της συνταγής είναι προϊόντα τα οποία αλλοιώνονται και λήγουν σύντομα. Για το λόγο αυτό ο χρήστης σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης σε σχέση με τα προϊόντα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 3 ιβ παρ. δ του Νόμου 2251/1994. Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει ενημερωθεί πλήρως κατά τα νομίμως προβλεπόμενα σε σχέση με το γεγονός ότι δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σε σχέση με τα προϊόντα που αγοράζει μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας.

9. Προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

9.1 Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας παραδώσουμε τα προϊόντα που απαιτούνται για την εκτέλεση της παραγγελίας τα οποία θα φέρουν τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ. Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που παραλάβετε προϊόν με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, σας καλούμε να επικοινωνήστε αμέσως με εμάς μας στο τηλέφωνο 210 2777325 ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@marathos.gr προκειμένου να συνεννοηθούμε για το ζήτημα αυτό. Εφόσον πρόκειται όντως για προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες τότε στην περίπτωση αυτή θα συνεννοηθούμε για τον τρόπο που δύναται τούτο να διορθωθεί ή θα τυχόν να αντικατασταθεί με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης μας για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, εσείς πέραν του ανωτέρω δικαιώματος δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Επίσης αν κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει σε εσάς λείπει συνομολογημένη ιδιότητα του πράγματος, δικαιούστε αντί για τα δικαιώματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω, να απαιτήσετε αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης ή σωρευτικά με τα δικαιώματα αυτά, να απαιτήσετε αποζημίωση για τη ζημία που δεν καλύπτεται από την άσκηση τους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παροχής ελαττωματικού προϊόντος, η οποία οφείλεται σε πταίσμα της εταιρείας.

10. Πλοήγηση του χρήστη στην Ιστοσελίδα

Ο χρήστης επιτρέπεται να πλοηγηθεί και να συνδεθεί στην Ιστοσελίδα μας μόνο εφόσον ενεργεί με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, χωρίς να βλάπτει ή να εκμεταλλεύεται τη φήμη μας. Επιπλέον δεν επιτρέπεται να δημιουργεί μια σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς εκεί όπου δεν υπάρχει. Ο χρήστης απαγορεύεται να δημιουργεί σύνδεση με οποιαδήποτε Ιστοσελίδα δεν είναι υπό την ιδιοκτησία του. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ούτε επιτρέπεται στο χρήστη να δημιουργεί σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

11. Περιορισμός ευθύνης της εταιρείας

11.1. Το σύνολο του αναρτημένου υλικού/περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας (ενδεικτικά ως προς τις συνταγές, τα πιάτα και τα προϊόντα και τις εν γένει πληροφορίες και περιεχόμενο) παρέχεται «ως έχει» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά, την ορθότητα ή την αξιοπιστία του. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς το αντίθετο, στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, o marathos και οι προμηθευτές του, οι πάροχοι περιεχομένου και διαφημιστές του αποκλείουν ρητά δια της παρούσας οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλους όρους οι οποίοι ενδεχομένως με άλλο τρόπο συνάγονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή ζημιές οποιουδήποτε είδους σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, και δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, ειδικών, επακόλουθων, τιμωρούμενων ή τυχαίων βλαβών, ή ζημιών για απώλεια χρήσης, κερδών, δεδομένων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ζημιάς στη φήμη ή την υπόληψη, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση, αδυναμία χρήσης, λειτουργία ή αστοχίες της παρούσας Ιστοσελίδας ή των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων και οποιουδήποτε υλικού/περιεχομένου αναρτάται εκεί, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατό να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας από την Ιστοσελίδα μας, από τα προϊόντα της ιστοσελίδας μας ή την εκτέλεση συνταγής ή εξ αδικοπραξίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας. Έχετε πάντα υπόψη σας ότι η ιστοσελίδα μας παρέχεται «ως έχει». Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε αυτή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

11.2. Όπως προαναφέρθηκε, η εταιρεία δεν παράγει η ίδια τα προϊόντα που σας αποστέλλει για την εκτέλεση των συνταγών. Τα προϊόντα αυτά παράγονται από τρίτους παραγωγούς, η δε εταιρεία τα αγοράζει για λογαριασμό σας από τρίτους προμηθευτές και προβαίνει σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται ώστε αυτά να είναι έτοιμα για να μαγειρευτούν από εσάς με βάση τις συνταγές που λαμβάνετε από εμάς. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με τα προϊόντα- τρόφιμα που αποστέλλει σε εσάς (ενδεικτικά για την ποιότητα, καταλληλότητα προς κατανάλωση, κατάσταση, υγιεινή κτλ) για την εκτέλεση των συνταγών. Οι παραγωγοί και προμηθευτές των προϊόντων/τροφίμων ευθύνονται για την πλήρη συμμόρφωση των προϊόντων/τροφίμων που απαιτούνται για την εκτέλεση της συνταγής τα οποία η εταιρεία προμηθεύεται για λογαριασμό του χρήστη, ως προς την ισχύουσα νομοθεσία ως και για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών και τήρηση κανόνων ασφαλείας, υγειονομικών και άλλων διατάξεων που διέπουν τη δραστηριότητά τους. Η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης ζημίας ή βλάβης του χρήστη, πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου εξαιτίας ή με αφορμή τα προϊόντα/τρόφιμα που απαιτούνται για την εκτέλεση της συνταγής ή το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την εκτέλεση της συνταγής (ή εξαιτίας του). Τα προϊόντα- τρόφιμα που προμηθεύεστε μέσω της Ιστοσελίδας για την εκτέλεση των συνταγών αλλοιώνονται εύκολα και σύντομα και απαιτούν ειδικές συνθήκες φύλαξης και συντήρησης. Ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συντήρηση και τήρηση των προϋποθέσεων υγιεινής και ασφάλειας σε σχέση με τα προϊόντα/τρόφιμα ώστε αυτά να είναι κατάλληλα προς χρήση και κατανάλωση. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθή συντήρηση και φύλαξη των προϊόντων- τροφίμων. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στο άρθρο 2 ανωτέρω ο χρήστης παραμένει ο αποκλειστικός υπεύθυνος για το αποτέλεσμα ή οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει κατά την εκτέλεση μιας συνταγής. Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί το επιτυχημένο αποτέλεσμα της από τον χρήστη ακόμα κι αν έχει τηρήσει πιστά τις οδηγίες εκτέλεσης. Επιπλέον η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την καταλληλότητα του πιάτου ή των περιλαμβανομένων σε αυτό τροφίμων/προϊόντων σε σχέση με την υγεία και τις τυχόν διατροφικές ή άλλες ανάγκες κάθε χρήστη. Ομοίως η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αποκλίσεις βάρους ή περιπτώσεις που τα προϊόντα δεν έχουν πλυθεί ή καθαριστεί προσηκόντως. Το παρόν άρθρο αποτελεί δικαιοπρακτικό θεμέλιο των παρόντων όρων άνευ της κατανόησης και συνομολόγησης του οποίου καλείται ο κάθε χρήστης να μην προβαίνει σε επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας.

11.3. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με την ακρίβεια του ενδεικτικού κόστους μεταφοράς των προϊόντων με ταξί (για το οποίο ενημέρωσε τον χρήστη κατά την υποβολή της παραγγελίας του) ή τυχόν αποκλίσεων μεταξύ της ενημέρωσης και του τελικού πληρωτέου κόστους μεταφοράς, η οποία (μεταφορά) εκτελείται από τρίτο αυτοκινητιστή. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη μεταφορά των προϊόντων με ταξί η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη, ο δε χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στον αυτοκινητιστή ο οποίος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη.

11.4. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

11.5. Η εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές στο marathos να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του marathos ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

11.6. Φωτογραφική απεικόνιση των πιάτων και προϊόντων. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση τόσο των πιάτων όπως αυτά προκύπτουν από την εκτέλεση των συνταγών όσο και των προϊόντων και τροφίμων, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της Ιστοσελίδας μας για την εκτέλεση των συνταγών. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών ή λόγω των περιορισμών στην ανάλυση της εικόνας, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα τόσο των πιάτων όσο και των προϊόντων. Αυτό είναι απολύτως φυσικό δεδομένων των περιορισμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων, ακόμα και με χρήση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της φωτογραφικής απεικόνισης αλλά και λόγω του τρόπου εκτέλεσης της συνταγής από τον κάθε χρήστη.

11.7. Λόγω της ευπαθούς φύσης των προϊόντων και του γεγονότος ότι από τη φύση τους αυτά αλλοιώνονται εύκολα η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν δεν παραληφθεί από τον πελάτη κατά την ημέρα και εντός του χρονικού πλαισίου παράδοσής του από δική του υπαιτιότητα, δηλαδή με την πρώτη προσπάθεια παράδοσης ή σε περιπτώσεις μη έγκαιρης παράδοσης λόγω συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας.

11.8. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Η Ιστοσελίδα σας παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( Facebook, Pinterest και άλλα). Αυτά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Η εταιρεία δεν διατηρεί υπό τον έλεγχο της τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά. Συνεπώς η εταιρεία δεν μπορεί να θέσει κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες ή με να αλλάξει τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο χαρακτηριστικό διατίθεται στην Ιστοσελίδα μας, συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. Η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους σας των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης πρέπει να απευθύνεται απευθείας σε αυτά και όχι στην εταιρεία.

12. Απαγορευμένες πράξεις κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας

12.1 Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας κατά τρόπο που να μη συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι απαγορεύεται η παρεμπόδιση ή η με οποιονδήποτε τρόπο παρενόχληση της λειτουργίας της Ιστοσελίδας, καθώς και η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου της. Επιπλέον απαγορεύεται η διάπραξη ή ενθάρρυνση αξιόποινων πράξεων, η μετάδοση ιών, δουρείων ίππων, ιών τύπου worm, λογικών βομβών ή η ανάρτηση οποιοδήποτε άλλου κακόβουλου ή τεχνολογικά επιβλαβούς υλικού. Υπογραμμίζουμε ότι γενικά απαγορεύονται πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Επίσης απαγορεύεται η παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου ή η χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβλητικό ή άσεμνο.

12.2. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η παραβίαση οποιοδήποτε μέρους των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, η παραβίαση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων άλλων ατόμων, η καταστροφή δεδομένων, η αποστολή αυτόκλητου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού, κοινώς γνωστού ως «ανεπιθύμητο» (spam), η πρόκληση δυσαρέσκειας σε άλλους χρήστες, ή η επιρροή της επίδοσης ή λειτουργικότητας οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία ο χρήστης απέκτησε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Η εταιρεία θα αναφέρει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή του στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα γνωστοποιεί σε αυτές τα στοιχεία του χρήστη, κατά τα νομίμως προβλεπόμενα.

12.3. Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται από τους χρήστες με πλήρη και αποκλειστική τους ευθύνη. Η σύνδεσή με την Ιστοσελίδα γίνεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, με μέσα των χρηστών και δια μέσου επιλεγμένων από τους ίδιους εταιρειών και παρόχων.

13. Παροχής άδειας πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, ζητήματα πνευματικής Ιδιοκτησίας, Λογισμικού και Περιεχόμενου και εμπορικά σήματα

13.1. Άδεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα marathos.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της εταιρείας μας μέσω της οποίας λειτουργεί το ηλεκτρονικό της κατάστημα για την υποβολή παραγγελιών και τη διενέργεια αγορών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των συνταγών. Με την αποδοχή των όρων και Προϋποθέσεων σας παρέχουμε περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, αλλά όχι άδεια λήψης ή τροποποίησης αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία μπορεί να σας δοθεί μόνο με τη γραπτή άδεια της εταιρείας. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Η άδεια που σας παρέχεται δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε συνταγών, λιστών, περιγραφών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Aπαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου παρέχεται σε εσάς ή εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Eπίσης απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτό σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια από το marathos. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει o marathos ή οι πάροχοι άδειας αυτού.

13.2. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, δημιουργία αντιγράφων, πώληση, μεταπώληση ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη γραπτή άδειά της εταιρείας.

13.3 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας ή των παρόχων άδειας αυτής και προστατεύονται από την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.

13.4. Η εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα, συνταγές, πιάτα, λογισμικό ή διαφημίσεις περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, διανέμονται μέσω αυτής, λαμβάνονται από αυτή καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο δύναται να παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσμων από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.

13.5. Με εξαίρεση τα σημεία όπου αναφέρεται ρητά το αντίθετο τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών και οι εικόνες των προϊόντων τρίτων μερών που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν έχουν καμία σχέση ή σύνδεση με το marathos, συνεπώς δεν πρέπει να στηρίζεστε στην ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης ή σύνδεσης. Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των εκάστοτε των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα προϊόντα και δεν βεβαιώνεται με κανένα τρόπο ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ή συνδέονται με το marathos πέρα από τον τρόπο που ειδικότερα προσδιορίζεται στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις. Ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα είτε αυτό ανήκει στην εταιρεία είτε σε τρίτο μέρος.

14. Αποζημίωση

Ο χρήστης αναγνωρίζει και δηλώνει ρητώς ότι με την αποδοχή των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων αναλαμβάνει να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και απαλλάξει την εταιρεία και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν από ή με αφορμή τη χρήση της Ιστοσελίδας από εκείνον ή από την παραβίαση εκ μέρους του των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία του χρήστη οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια της εταιρείας, η εταιρεία ευθύνεται μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και την αμέλεια της εταιρείας. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης/πελάτης του marathos στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.

15. Προσωπικά δεδομένα και ισχύουσα πολιτική απορρήτου

Η εταιρεία μας τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «ALL IN A BOX Ι.Κ.Ε. », η οποία εδρεύει επί της οδού Άρτης και Αγίου Γεωργίου αρ. 21, Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΚ 143 42, τηλ: 210 2777325 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@marathos.gr στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας.

α) Δημιουργία λογαριασμού χρήστη

i) Κατά την πρώτη σας αποστολή αιτήματος παραγγελίας σας ζητείτε να συμπληρώσετε τα ζητούμενα στοιχεία προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της αγοράς και αποστολής της παραγγελίας. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε στην ειδική φόρμα της εταιρείας παραμένουν αποθηκευμένα στα συστήματα της εταιρείας. Η δημιουργία λογαριασμού εξυπηρετεί επίσης τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας συναλλαγών. Για την δημιουργία λογαριασμού νέου πελάτη συμπληρώνετε τα αιτούμενα προσωπικά σας στοιχεία (Όνομα, Επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση και τυχόν προαιρετικά σχόλια). Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης και η χρήση πληροφοριών σύνδεσης (κωδικός) τα οποία οφείλετε να διαφυλάσσετε και να διατηρείτε ασφαλή. Άπαντα τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία, συναφή και πρόσφορα για την διενεργούμενη μεταξύ μας συναλλαγή και την εκτέλεση της παραγγελίας και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη.

ii) Έχετε τη δυνατότητα διαγραφής του λογαριασμού σας με την αποστολή σχετικού αιτήματος στο email info@marathos.gr. Προσοχή το αίτημα αυτό θα πρέπει να αποσταλεί προς την εταιρεία μας από το email το οποίο έχετε δηλώσει και κατά την εγγραφή σας ως μέλος.

β) Καταχώριση ορθών προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην εταιρεία είναι απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της εταιρείας απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών που έχετε υποβάλλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εν γένει εκτέλεση της σύμβασης με την εταιρεία, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων σε σχέση με προϊόντα μας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας μας οι οποίες υλοποιούνται με την χρήση των δηλωθέντων σε εμάς δεδομένων δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου που θα μας έχετε γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Υπογραμμίζεται ότι έκαστος χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνει. Η εταιρεία μας δεν προβαίνει σε καμία ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από τον χρήστη και ως εκ τούτου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς αυτά. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να καταχωρίσει τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την υποβολή και εκτέλεση της παραγγελίας, η σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης και παραγγελίας δεν είναι δυνατή από την εταιρεία.

γ) Ρητή συναίνεση

Με τη συμπλήρωση και καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων δηλώνετε ότι συναινείτε ρητώς για την χρησιμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των οποίων για τους σκοπούς που περιγράφονται κατωτέρω έχετε ενημερωθεί μέσω των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η εντολή αποθήκευσης των στοιχείων σας αυτών αποτελεί τη ρητή συναίνεσή σας για την επεξεργασία που περιγράφηκε ανωτέρω.

δ) Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται αποκλειστικά από εσάς και μόνον στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την εταιρεία μας, της διενέργειας συναλλαγών με την εταιρεία και της επικοινωνίας μας με εσάς για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων σε σχέση με προϊόντα μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία είναι τα απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για την διενέργεια των αγορών μέσω της Ιστοσελίδας μας. Σας γνωρίζουμε ότι διατηρείτε το νόμιμο δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 2472/1997, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997 καθώς επίσης και το δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2472/1997.

Η εταιρεία μας δεν ανακοινώνει σε κανένα τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός από:
ι) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (μεταφορά κλπ) στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραδίδουν τα προϊόντα όταν η παράδοση δε γίνεται με μέσα της εταιρείας.
ιι) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, η οποία γνωστοποιείται στη συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία η οποία αναλαμβάνει για λογαριασμό μας την αποστολή των δελτίων νέων σε εσάς.
Το σύνολο πάντως των δεδομένων σας προστατεύονται και αποτελούν αντικείμενα επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997, η δε εταιρεία μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την εταιρεία μας δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται εύλογα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλεται στην εταιρεία μας διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας που τελεί υπό τον έλεγχο της εταιρείας και μόνο κατ’ εντολή της. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Δεδομένου ότι κατά την δημιουργία λογαριασμού ο χρήστης επιλέγει τον κωδικό που θα χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτόν, ο τελευταίος υποχρεούται να μην παραχωρεί σε τρίτους τον κωδικό του και να τον αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη της ιστοσελίδας της.

Τέλος, προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας παρέχετε την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας για την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε γνωστοποιήσει καθώς και τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχετε γνωστοποιήσει από υπάλληλο-ους της εταιρείας μας.

ε) Newsletters

Τα στοιχεία σας που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο αγορά προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς για την αποστολή του Δελτίο Νέων μας. Με την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας για την χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας προκειμένου να αποστέλλεται σε αυτή το ενημερωτικό Δελτίο. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την λήψη μηνυμάτων οποτεδήποτε.

στ) Cookies

Η εταιρεία χρησιμοποιεί «cookies» ήτοι λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει την δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες μεταξύ άλλων για τις επιλογές και τις ενέργειες του χρήστη στην Ιστοσελίδα, για το Περιεχόμενο στο οποίο αποκτά πρόσβαση εντός της Ιστοσελίδας, ανώνυμα δεδομένα, δεδομένα επίσκεψης, πλοήγησης του χρήστη στην Ιστοσελίδα μας και δημογραφικά δεδομένα του χρήστη. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία και σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και σε συνέχεια αυτών παρέχει την ειδική, ρητή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies, την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων που ειδικότερα αναφέρθηκαν ανωτέρω και την χρησιμοποίησή τους από την εταιρεία προκειμένου αφενός να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη και αφ’ ετέρου να προωθεί εξειδικευμένες προσωποποιημένες διαφημίσεις μέσα από τρίτα κανάλια διαφήμισης.

Τα cookies που αποθηκεύονται από την Εταιρεία είναι τα ακόλουθα:

Απολύτως απαραίτητα cookies Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Χωρίς αυτά ενδεχομένως να μην μπορείτε να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του site και, κατά συνέπεια, χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Για πόσο διάστημα παραμένουν αυτά τα cookies στον υπολογιστή σας?

Επίμονα/μόνιμα (Persistent)

Παραδείγματα χρησιμοποιούμενων cookies:
Google Search, Google AdWords, Google Remarketing, Facebook Pixel Page View, Facebook Pixel general Event, AdRoll, DoubleClick
Cookies απόδοσης Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Για πόσο διάστημα παραμένουν αυτά τα cookies στον υπολογιστή σας?

Κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) και επίμονα/μόνιμα (Persistent)

Παραδείγματα χρησιμοποιούμενων cookies:
Google Search, Google AdWords, Google Remarketing, Facebook Pixel Page View, Facebook Pixel general Event, AdRoll, DoubleClick
Cookies λειτουργικότητας – Τρίτου μέρους (Third Party) Τα cookies λειτουργικότητας αποθηκεύουν στοιχεία χρήσης τα οποία επηρεάζουν την λειτουργία της ιστοσελίδας σε μεγάλο βαθμό και διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα. Tα δεδομένα μπορεί να είναι ανώνυμα, ενώ δεν είναι διαθέσιμα κατά την πλοήγηση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες. Για πόσο διάστημα παραμένουν αυτά τα cookies στον υπολογιστή σας?

Κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) και επίμονα/μόνιμα (Persistent)

Παραδείγματα χρησιμοποιούμενων cookies:
Google Search, Google AdWords, Google Remarketing, Facebook Pixel Page View, Facebook Pixel general Event, AdRoll, DoubleClick
Cookies κοινωνικών δικτύων (Social Media/Sharing cookies) – Τρίτου μέρους (Third party) Αυτά τα cookies παρέχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και δύναται να συγκεντρώσουν προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα σε σχέση με την χρήση που κάνετε στα δίκτυα αυτά. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλες ιστοσελίδες. Για πόσο διάστημα παραμένουν αυτά τα cookies στον υπολογιστή σας?

Κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) και επίμονα/μόνιμα (Persistent)

Παραδείγματα χρησιμοποιούμενων cookies:
Google Search, Google AdWords, Google Remarketing, Facebook Pixel Page View, Facebook Pixel general Event, AdRoll, DoubleClick
Cookies στοχευμένης διαφήμισης – Τρίτου μέρους (Third party) Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να λάβετε διαφημίσεις σχετικές με εσάς και ενδιαφέροντά σας. Παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες σε σχέση με τους επισκέπτες όπως για παράδειγμα ιστοσελίδες που επισκέφθηκαν πριν ή μετά την Ιστοσελίδα μας Για πόσο διάστημα παραμένουν αυτά τα cookies στον υπολογιστή σας?

Κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) και επίμονα/μόνιμα (Persistent)

Παραδείγματα χρησιμοποιούμενων cookies:
Google Search, Google AdWords, Google Remarketing, Facebook Pixel Page View, Facebook Pixel general Event, AdRoll, DoubleClick

 

Πώς να απενεργοποιήσετε τα Cookies

Οι περισσότεροι browsers εξηγούν πως μπορείτε να σταματήσετε να αποδέχεστε νεα cookies, πως θα ενημερωθείτε όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, και πως θα απενεργοποιήσετε τα υπάρχοντα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να διαχειριστείτε τα cookies στο browser, παρακαλώ ανατρέξτε στα ακόλουθα λινκ:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

Σε περίπτωση που τα Cookies απενεργοποιηθούν από το χρήστη, είναι πιθανό να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργικότητες της Ιστοσελίδας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Εταιρεία με την επωνυμία ALL IN A BOX Ι.Κ.Ε. », η οποία εδρεύει επί της οδού Άρτης και Αγίου Γεωργίου αρ. 21, Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΚ 143 42, τηλ: 210 2777325, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@marathos.gr. Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι διατηρείτε το νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997 καθώς επίσης και το δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2472/1997. Για οποιαδήποτε απορία, ερώτημα ή αίτηση κατά τα ανωτέρω το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

16. Ακυρότητα

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων δεν είναι εκτελεστό ή κριθεί άκυρο (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

17. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε, όπως και εμείς, ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα.

18. Λοιποί όροι

18.1 Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την εταιρεία και τους χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και το marathos.

18.2. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

18.3. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη.

18.4. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφορμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμας ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στην Ιστοσελίδα μας στο email info@marathos.gr προς εξεύρεση λύσης. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html

0
    0
    Καλάθι
    Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα